Welkom bij Bitler!

Clexane Spuit Inj 10 X 40mg/0,4ml

Clexane Spuit Inj 10 X 40mg/0,4ml
€ 39,10
CNK: 278192

Let op: Voorschriftplichtig geneesmiddel

Remgeld Verzekerde: € 10,21

Remgeld WIGW: € 6,07

APB Categorie: Specialiteit

Voorraad: Bezig met controle van de voorraad...
Clexane behoort tot de groep van de "anticoagulantia" (middelen die de bloedstolling tegengaan)....
OF
Omschrijving

Gegevens

Clexane® behoort tot de groep van de "anticoagulantia" (middelen die de bloedstolling tegengaan). De werkzame stof in Clexane is enoxaparine, een heparine (bepaalde soort antistollingsmiddel) met een laag moleculair gewicht. Anticoagulantia zorgen ervoor dat klonters in het bloed worden voorkomen en dat reeds aanwezige bloedklonters weer oplossen.

Aanvullende Informatie

Aanvullende Informatie

Breedte 76 mm.
ATC-code B01AB05
Hoogte 144 mm.
Productkenmerk (PDF) Klik hier
Diepte 52 mm.
Beknopte bijsluiter Klik hier
Indicaties
 • Preventie van veneuze trombo-embolie, onder meer bij orthopedische en algemene heelkunde
 • Preventie van veneuze trombo-embolie bij medische patiënten die bedlegerig zijn ten gevolge van een acute aandoening met inbegrip van hartinsufficiëntie, respiratoire insufficiëntie, ernstige infecties, reumatische aandoeningen
 • Behandeling van diepe veneuze trombose met of zonder longembolie
 • Behandeling van onstabiele angor en non-Q-wave infarct, in associatie met acetylsalicylzuur
 • Behandeling van acuut myocard infarct met een ST-segment elevatie bij patiënten die vervolgens al dan niet een percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan
 • Preventie van de coagulatie van de extracorporale circulatie bij hemodialyse
 • De site www.thrombosiscare.be bevat patiënteninformatie over de tekenen en symptomen die gelinkt zijn aan een veneuze thrombose alsook uitleg door middel van illustraties
Gebruik

Preventie

 • Matig risico:
  • 1 injectie van 20 mg (0,2 ml) per dag
  • Eerste injectie: 2 uur vóór de ingreep
  • Hoog risic
  • 1 injectie van 40 mg (0,4 ml) per dag
  • Eerste injectie: 12 uur vóór de ingreep
  • 40 mg 1x per dag via subcutane injectie.
  • Initieel: een dosis van 1 mg/kg in de arteriële leiding van het dialysecircuit inspuiten
  • Bij het verschijnen van fibrineringen: tot het einde van de behandeling opnieuw 0,5 à 1 mg/kg ingespuiten
  • Patiënten met een hoog hemorragisch risico: 0,5 mg/kg (bij dubbele vasculaire toegangsweg) of 0,75 mg/kg (bij enkele vasculaire toegangsweg)

Behandeling

 • Aanbevolen dosis: 1 mg/kg om de 12 uur, subcutaan toegediend in associatie met acetylsalicylzuur (100 tot 325 mg per os, éénmaal per dag)
 • Aanbevolen dosis: een eenmalige IV bolus van 30 mg plus een dosis van 1 mg/kg subcutaan
 • Vervolgens: 1 subcutane toediening van 1 mg/kg om de 12 uur (maximaal 100 mg voor elk van de eerste twee SC dosissen, gevolgd door doses SC van 1 mg/kg).
 • 1 enkele dagelijkse subcutane inspuiting van 1,5 mg/kg
 • OF twee dagelijkse subcutane inspuitingen à rato van 1 mg/kg om de 12 uur (bv. als BMI > 30 kg/m²)

Toedieningswijze

 • De site www.thrombosiscare.be bevat een video om de auto-injectie uit te leggen aan de patiënt
 • De aanbevolen plaats voor injectie is in het vet van de onderbuik
 • De injectie moet gebeuren op minimum 5 cm naast de navel en naar buiten naar de ene of de andere kant
 • Kies voor iedere injectie een andere plaats van de onderbuik, afwisselend in de linker- en rechterkant
 • Ga zitten of liggen in een comfortabele positie en reinig de gekozen injectieplaats met een alcoholdoekje
 • Neem de spuit en verwijder het beschermdopje
 • Verwijder de luchtbel niet uit de spuit
 • Een eventuele druppel aan de punt van de naald kan men verwijderen door op de spuit, met de naald naar beneden gericht, te tikken
 • Neem een huidplooi tussen duim en wijsvinger
 • Steek de naald volledig en loodrecht in het dikste gedeelte van de plooi
 • Duw voorzichtig op de zuiger van de spuit ; de injectie moet langzaam gebeuren
 • Houd de huidplooi vast tot de inspuiting beëindigd is
 • Na de injectie de huid niet masseren of afdrukken
 • De bijsluiter bevat informatie over de IV injectie
Samenstelling

Natrium enoxaparine 40 mg, water voor injecties tot 0,4 ml.

Hulpstoffen:

water voor injecties

Voorschrift Ja
APB Categorie Specialiteit
Contra Indicatie

• Overgevoeligheid voor enoxaparine, heparine of zijn derivaten inbegrepen andere heparines met een laag moleculair gewicht.• Acute bacteriële endocarditis.• Endocarditis lenta.• Belangrijke actieve bloedingen en situaties met een verhoogd risico op niet gecontroleerde bloedingen, inbegrepen recente hemorragische cerebrovasculaire accidenten (behalve als er systemische embolen zijn).( bloedingen)