Welkom bij Bitler!

Crestor Comp 98 X 10mg

Meer Views

Crestor Comp 98 X 10mg
€ 23,30
CNK: 2055200

Let op: Voorschriftplichtig geneesmiddel

Remgeld Verzekerde: € 6,46

Remgeld WIGW: € 3,85

APB Categorie: Specialiteit

Voorraad: Bezig met controle van de voorraad...

Hypercholesterolemie • Primaire hypercholesterolemie (type IIa, incl. heterozygote familiale hypercholesterolemie) of gemengde (gecombineerde) dyslipidemie (type IIb)

  • bij volwassenen en kinderen ouder dan 10 j

  • als adjuvans bij een dieet wanneer er onvoldoende respons is op dieet en andere niet farmacologische behandelingen (bijvoorbeeld lichaamsbeweging, gewichtsvermindering)

  • Homozygote familiale hypercholesterolemi

  • als adjuvans bij dieet en andere lipidenverlagende behandelingen (bijvoorbeeld LDL aferese)

  • of als zulke behandelingen niet aangewezen zijn
Preventie van cardiovasculaire events • bij patiënten met hoog risico op een eerste cardiovasculair event

 • bij patiënten waarvan verwacht wordt dat ze een groot risico lopen op een eerste cardiovasculair incident

 • als aanvulling op de correctie van andere risicofactoren


OF
Omschrijving

Gegevens

Hypercholesterolemie

 • Startdosering: 5 - 10 mg 1 x /dag
 • Indien nodig na 4 weken verdubbeld, max 40 mg /dag
 • Startdosering: 5 mg /dag.
 • Max. 20 mg /dag.

Cardiovasculaire preventie

 • 20 mg /dag

Toedieningswijze

Aanvullende Informatie

Aanvullende Informatie

Breedte 76 mm.
ATC-code C10AA07
Hoogte 152 mm.
Productkenmerk (PDF) Klik hier
Diepte 50 mm.
Beknopte bijsluiter Klik hier
Indicaties

Hypercholesterolemie

 • Primaire hypercholesterolemie (type IIa, incl. heterozygote familiale hypercholesterolemie) of gemengde (gecombineerde) dyslipidemie (type IIb)
  • bij volwassenen en kinderen ouder dan 10 j
  • als adjuvans bij een dieet wanneer er onvoldoende respons is op dieet en andere niet farmacologische behandelingen (bijvoorbeeld lichaamsbeweging, gewichtsvermindering)
  • Homozygote familiale hypercholesterolemi
  • als adjuvans bij dieet en andere lipidenverlagende behandelingen (bijvoorbeeld LDL aferese)
  • of als zulke behandelingen niet aangewezen zijn

Preventie van cardiovasculaire events

 • bij patiënten met hoog risico op een eerste cardiovasculair event
 • bij patiënten waarvan verwacht wordt dat ze een groot risico lopen op een eerste cardiovasculair incident
 • als aanvulling op de correctie van andere risicofactoren
Gebruik

Hypercholesterolemie

 • Startdosering: 5 - 10 mg 1 x /dag
 • Indien nodig na 4 weken verdubbeld, max 40 mg /dag
 • Startdosering: 5 mg /dag.
 • Max. 20 mg /dag.

Cardiovasculaire preventie

 • 20 mg /dag

Toedieningswijze

Voorschrift Ja
APB Categorie Specialiteit
Contra Indicatie

CRESTOR is gecontraïndiceerd:- bij patiënten met overgevoeligheid voor rosuvastatine of voor één van de hulpstoffen;- bij patiënten met actieve leverziekte, inclusief onverklaarbare, aanhoudende verhogingen van serumtransaminases en elke verhoging van serumtransaminases hoger dan 3-maal de bovengrens van de normaalwaarde (ULN);- bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring - bij patiënten met myopathie;- bij patiënten die tegelijk ciclosporine gebruiken;- gedurende de zwangerschap en borstvoeding en bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd die geen geschikte anticonceptieve maatregelen nemen.De 40 mg dosering is gecontraïndiceerd bij patiënten met predisponerende factoren voor myopathie/rhabdomyolyse. Dergelijke factoren omvatten:- matige nierinsufficiëntie (creatinineklaring - hypothyroïdie;- persoonlijke of familie anamnese van erfelijke spierziekten;- musculaire toxiciteit met andere HMG-CoA reductaseremmers of fibraten in de anamnese;- alcoholmisbruik;- situaties waarbij verhoogde plasmaspiegels kunnen optreden;- Aziatische patiënten;- gelijktijdig gebruik van fibraten.