Welkom bij Bitler!

Emcoretic 10/25 Drag 56

Meer Views

Emcoretic 10/25 Drag 56
€ 12,67
CNK: 1151380

Let op: Voorschriftplichtig geneesmiddel

Remgeld Verzekerde: € 2,77

Remgeld WIGW: € 1,66

APB Categorie: Specialiteit

Voorraad: Bezig met controle van de voorraad...

Essentiële hypertensie


OF
Omschrijving

Gegevens

Volwassenen

  • 1 tablet /dag
  • Dosisaanpassingen zijn aangewezen bij nierinsufficiëntie of leverinsufficiëntie, en bij bejaarden

Toedieningswijze

  • De tabletten 's ochtends zonder kauwen innemen met een glas water
  • Met of zonder voedsel
Aanvullende Informatie

Aanvullende Informatie

Breedte 65 mm.
ATC-code C07BB07
Hoogte 93 mm.
Productkenmerk (PDF) Klik hier
Diepte 18 mm.
Beknopte bijsluiter Klik hier
Indicaties

Essentiële hypertensie

Gebruik

Volwassenen

  • 1 tablet /dag
  • Dosisaanpassingen zijn aangewezen bij nierinsufficiëntie of leverinsufficiëntie, en bij bejaarden

Toedieningswijze

  • De tabletten 's ochtends zonder kauwen innemen met een glas water
  • Met of zonder voedsel
Voorschrift Ja
APB Categorie Specialiteit
Contra Indicatie

Emcoretic / Emcoretic Mitis mag niet gebruikt worden bij:• overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen• acuut hartfalen of tijdens episodes van decompensatio cordis waarvoor een intraveneuze inotropische behandeling nodig is• cardiogene shock• tweede- en derdegraads atrioventriculair blok (zonder pacemaker)• sicksinussyndroom• sinoatriaal blok• symptomatische bradycardie• ernstige astma bronchiale of ernstige chronisch obstructieve longziekte• ernstige vorm van perifeer occlusief vaatlijden of ernstige vorm van de ziekte van Raynaud• onbehandeld feochromocytoom• ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring ≤ 30 ml/min)• ernstige leverinsufficiëntie• metabole acidose• refractaire hypokaliëmie• borstvoeding• ernstige hyponatriëmie• hypercalciëmie• jicht

Merk Merck