Welkom bij Bitler!

Inderal Comp 100x40mg

Meer Views

Inderal Comp 100x40mg
€ 7,61
CNK: 48942

Let op: Voorschriftplichtig geneesmiddel

Remgeld Verzekerde: € 2,25

Remgeld WIGW: € 1,82

APB Categorie: Specialiteit

Voorraad: Bezig met controle van de voorraad...

 • HYPERTENSIE ANGINA PECTORIS

 • Onderhoudsbehandeling, niet bij een acute crisis.

 • HARTARITMIE vooral supraventriculaire vormen.

 • HYPERTROFISCHE OBSTRUCTIEVE CARDIOMYOPATHIE TREMOR SIMPLEX wanneer de klassieke therapieën zonder resultaat blijven.

 • PALPITATIES bij angst.

 • ACUUT MYOCARD INFARCT Profylaxe op lange termijn na een acuut myocard infarct.

 • MIGRAINE Profylaxe bij patiënten met vier of meer aanvallen per maand.

 • BLOEDINGEN Primaire en secundaire preventie van bloedingen in het bovenste gedeelte van het gastro-intestinaal stelsel bij patiënten met portale hypertensie en matige tot ernstige varices ter hoogte van de oesophagus.

 • THYREOTOXICOSIS Hulpmiddel bij behandeling van thyreotoxicosis en thyreotoxische crisissen.

 • FEOCHROMOCYTOOM Hulpmiddel bij behandeling van feochromocytoom.


OF
Omschrijving

Gegevens

Volwassenen

 • Startdosis: 40 mg, 2 - 3 x /dag
 • Onderhoudsdosis: 120 - 320 mg /dag (na stapsgewijs verhogen)
 • Een verdere verlaging van de bloeddruk: combinatie met diuretica en/of andere antihypertensiva
 • Startdosis: 20 mg, 4 x /dag
 • Onderhoudsdosis: 40 mg, 4 x /dag (na stapsgewijs verhogen)
 • Verdere verhogingen tot 240 mg /dag, of meer, kunnen nodig zijn
 • 10 - 40 mg, 3 - 4 x /dag
 • Behandeling starten tussen de 5de en de 21ste dag na het infarct
 • Startdosis: 40 mg 3 - 4 x /dag gedurende 2 tot 3 dagen
 • Gebruikelijke dosis: 160 mg (Inderal Retard)
 • Verdere verhogingen tot 180 - 240 mg /dag, te verdelen over verscheidene giften, kunnen nodig zijn
 • Startdosis: 40 mg 2 - 3 x /dag
 • Onderhoudsdosis: 80 - 160 mg /dag (na stapsgewijs verhogen)
 • Steeds in combinatie met een alfa-receptorantagonist
 • Pre-operatief: 60 mg /dag gedurende 3 dagen
 • Maligne inoperabele gevallen: 30 mg daags
 • Startdosis: 40 mg 2 tot 3 x /dag
 • Onderhoudsdosis: 80 - 160 mg /dag (na stapsgewijs verhogen)
 • Gewoonlijk verbetering binnen 4 - 8 weken, indien binnen de 12 weken geen reactie, de behandeling gradueel stopzetten
 • Dosis titreren tot 25 % afname van de hartfrequentie bij rust.
 • Startdosis: 20 mg 2 x /dag
 • Onderhoudsdosis: 40 - 160 mg 2 x /dag (na stapsgewijs verhogen)

Kinderen < 12 jaar

 • Startdosis: 20 mg 2 - 3 x /dag
 • Onderhoudsdosis: 40 - 80 mg /dag

Toedieningswijze

 • Voor de maaltijd innemen
 • Dosisaanpassingen zijn aangewezen bij nierinsufficiëntie, en bij bejaarden
Aanvullende Informatie

Aanvullende Informatie

Breedte 63 mm.
ATC-code C07AA05
Hoogte 111 mm.
Productkenmerk (PDF) Klik hier
Diepte 40 mm.
Beknopte bijsluiter Klik hier
Indicaties
 • HYPERTENSIE ANGINA PECTORIS
 • Onderhoudsbehandeling, niet bij een acute crisis.
 • HARTARITMIE vooral supraventriculaire vormen.
 • HYPERTROFISCHE OBSTRUCTIEVE CARDIOMYOPATHIE TREMOR SIMPLEX wanneer de klassieke therapieën zonder resultaat blijven.
 • PALPITATIES bij angst.
 • ACUUT MYOCARD INFARCT Profylaxe op lange termijn na een acuut myocard infarct.
 • MIGRAINE Profylaxe bij patiënten met vier of meer aanvallen per maand.
 • BLOEDINGEN Primaire en secundaire preventie van bloedingen in het bovenste gedeelte van het gastro-intestinaal stelsel bij patiënten met portale hypertensie en matige tot ernstige varices ter hoogte van de oesophagus.
 • THYREOTOXICOSIS Hulpmiddel bij behandeling van thyreotoxicosis en thyreotoxische crisissen.
 • FEOCHROMOCYTOOM Hulpmiddel bij behandeling van feochromocytoom.
Gebruik

Volwassenen

 • Startdosis: 40 mg, 2 - 3 x /dag
 • Onderhoudsdosis: 120 - 320 mg /dag (na stapsgewijs verhogen)
 • Een verdere verlaging van de bloeddruk: combinatie met diuretica en/of andere antihypertensiva
 • Startdosis: 20 mg, 4 x /dag
 • Onderhoudsdosis: 40 mg, 4 x /dag (na stapsgewijs verhogen)
 • Verdere verhogingen tot 240 mg /dag, of meer, kunnen nodig zijn
 • 10 - 40 mg, 3 - 4 x /dag
 • Behandeling starten tussen de 5de en de 21ste dag na het infarct
 • Startdosis: 40 mg 3 - 4 x /dag gedurende 2 tot 3 dagen
 • Gebruikelijke dosis: 160 mg (Inderal Retard)
 • Verdere verhogingen tot 180 - 240 mg /dag, te verdelen over verscheidene giften, kunnen nodig zijn
 • Startdosis: 40 mg 2 - 3 x /dag
 • Onderhoudsdosis: 80 - 160 mg /dag (na stapsgewijs verhogen)
 • Steeds in combinatie met een alfa-receptorantagonist
 • Pre-operatief: 60 mg /dag gedurende 3 dagen
 • Maligne inoperabele gevallen: 30 mg daags
 • Startdosis: 40 mg 2 tot 3 x /dag
 • Onderhoudsdosis: 80 - 160 mg /dag (na stapsgewijs verhogen)
 • Gewoonlijk verbetering binnen 4 - 8 weken, indien binnen de 12 weken geen reactie, de behandeling gradueel stopzetten
 • Dosis titreren tot 25 % afname van de hartfrequentie bij rust.
 • Startdosis: 20 mg 2 x /dag
 • Onderhoudsdosis: 40 - 160 mg 2 x /dag (na stapsgewijs verhogen)

Kinderen < 12 jaar

 • Startdosis: 20 mg 2 - 3 x /dag
 • Onderhoudsdosis: 40 - 80 mg /dag

Toedieningswijze

 • Voor de maaltijd innemen
 • Dosisaanpassingen zijn aangewezen bij nierinsufficiëntie, en bij bejaarden
Voorschrift Ja
APB Categorie Specialiteit
Contra Indicatie

Zoals alle niet-selectieve β-blokkers mag propranolol (INDERAL) niet gebruikt worden:- bij hartblok van de tweede of derde graad;- bij voorgeschiedenis van bronchiaal astma of bronchospasmen. Bronchospasmen kunnen gewoonlijk ongedaan gemaakt worden door bronchodilatatoren van het β2-mimetica type, zoals salbutamol.Hoge doses van deze bronchodilatator kunnen nodig zijn om de door propranolol geïnduceerde β-blokkade uit te schakelen. De dosis dient getitreerd te worden volgens de klinische respons ; zowel intraveneuze toediening als toediening via inhalatie moeten in beschouwing genomen worden, evenals het intraveneus gebruik van aminofylline en/of het gebruik van ipatropium (via aërosol).Er werd eveneens gerapporteerd dat glucagon (1 tot 2 mg intraveneus toegediend) een bronchodilaterend effect veroorzaakte bij astmapatiënten.In ernstige gevallen kan kunstmatige beademing of ventilatie met zuurstof noodzakelijk zijn;- na langdurig vasten;- bij metabole acidosis (e.g. bij diabetes);- sinusale bradycardie (hartfrequentie lager dan 45 slagen per minuut) - sick sinus syndrome;- propranolol mag omwille van het negatief inotroop effect niet gebruikt worden bij patiënten met een onbehandelde hartinsufficiëntie, doch kan wel worden aangewend van zodra de insufficiëntie onder controle werd gebracht;- cardiogene shock;- overgevoeligheid voor propranolol of voor een van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen;- ernstig perifeer vaatlijden;- hypotensie;- feochromocytoom, dat niet behandeld wordt met een a-blokker;- Prinzmetal angor.INDERAL mag niet gebruikt worden bij patiënten die vatbaar zijn voor hypoglycaemie, namelijk patiënten na langdurig vasten of bij patiënten met beperkte regelende reserves.